Çevresel sürdürülebilirlik, kendi endüstriyel üretiminden tamamen sorumlu olarak görülmek isteyen herhangi bir kuruluş için mutlak bir öncelik haline geldi. 2030 Gündemi United Nations veri ve açıklamalarına göre, artık ertelenemeyecek hedefler belirlemiştir. Kendimize daha iyi bir gelecek sağlamak için hepimiz zamanın ve koşulların ötesinde davranmalıyız.

Her alanda sorunları çözmek için tek bir sihirli formülün olmadığı gayet açıktır. Geçtiğimiz bu yol, üretim süreçlerinin her aşamasını etkileyen küçük ve büyük birçok günlük eylemden oluşur.

Bu nedenle, bir süredir (Giordano Poultry Plast,) PLASTIMARK faaliyetlerin ve süreçlerin optimizasyonu ile sonuçlanan, onları teknik olarak daha etkili, daha hızlı ve enerji açısından daha verimli hale getiren faaliyetlerinin dikkatli ve ayrıntılı bir analizine girişmiştir. Kısacası, çevreye etkiyi azaltmak adına çalışmalar yürütmektedir.

Malzeme seçerken, kalite seçeneği çok önemli bir rol alır. Kullanılan hammaddelerden başlayarak: Fosil tabanlı olmayan plastik malzemelerin ve diğer teknolojik bileşenlerin eklenmesiyle, tüm  ürünlerimiz “gıda teması” onaylıdır ve ayrıca herhangi bir ağır metal içermeyan sertifikalı renklendiriciler kullanılır.

Eski presler kademeli olarak yeni nesil modellerle değiştirildi ve böylece eski modellere bağlı yüksek enerji maliyetinde azalma sağlandı. Tüketimi daha iyi yönetmek için Giordano, İtalya’daki Caraglio sahasında kendi elektrik santralini kurdu ve enerjide kendi kendine yeterliliği seçti. Enerji üretiminde, karayolu taşımacılığının neden olduğu kirliliği azaltmak için çoğunlukla İtalya’da üretilen fosil olmayan yakıtlar (bitkisel veya hayvansal yağ) kullanıldı.

Kapalı devreye üretim sürecinin başlatılmasından sonra tesislerin artan verimliliği, gürültü seviyeleri ve atık suları gibi emisyonlarda bir dizi ek düşüşe neden oldu.

Bu değişikliklerin tamamı, işyerinde çalışan tüm dahili personelin yaşam kalitesini arttırmıştır.

Bunlar yalnızca orta ve uzun vadeli yatırımlar değil, aynı zamanda bir iş “kültürünü” paylaşmanın ve endüstriyel faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un sunumu sırasında belirttiği gibi “ortak evimiz olan gezegen için gündemin” önemli bir parçası olduğu ilkesini gerçekten paylaşmanın örnekleridir.

Çamkıran olarak çevreye saygı temelinde üretim gerçekleştiren Giordano Plastimark ürünlerini sizlere ulaştırmaktan mutlu oluyoruz.

İlgili İçerikler